Phần mềm quản lý

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Phần mềm PLM

 Công ty CMG sử dụng Perfect Logistic Management là phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù của ngành vận tải, quản lý chi phí dịch vụ vận chuyển. Quy trình nghiệp vụ quản lý từ khâu đặt hàng đến kết thúc quá trình giao nhận. PLM là phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp Công ty CMG có thể quản lý chặt chẽ mọi hoạt động vận chuyển. Chức năng chính gồm:

+ Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối, loại danh mục, cự ly hàng hóa, …
+ Quản lý thông tin khách hàng.
+ Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.
+ Quản lý vận chuyển hàng hóa, container…
+ Quản lý khai báo chứng từ giao nhận.
+ Quản lý công nợ, tính chi phí…
+ In hóa đơn, tờ khai hải quan…

Để quản lý tài chính hiệu quả, Công ty CMG sử dụng phần mềm Amis.vn.

Phần mềm này đáp ứng tất cả nghiệp vụ kế toán như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Kho, TSCĐ, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp …

Đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Phần mềm này giúp chúng tôi cập nhật tức thời và chính xác số liệu về doanh thu, chi phí, lãi, lỗ, công nợ …