Giám định-Bảo hiểm hàng hóa

Với những loại hàng hóa có giá trị hay những lô hàng lớn khi được vận chuyển đều thường đóng bảo hiểm. Bởi vậy, trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến nơi nhận mà phát sinh những tổn thất thì chủ của lô hàng hoàn toàn có quyền đòi bảo hiểm bồi thường. Tuy nhiên, quá trình này phải có sự can thiệp của các giám định viên để giám định hàng hóa để xem xét các điều kiện bảo hiểm, loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển… để đánh giá sơ bộ tổn thất có được bảo hiểm hay không, có thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty bảo hiểm không.

Giám định hàng hóa

1/ Giám định tổn thất hàng hóa là gì?

Giám định tổn thất hàng hóa là quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty bảo hiểm cần thực hiện đối với khách hàng. Quá trình giám định sẽ giúp cho công ty bảo hiểm xác định được mức độ phải bồi thường với khách hàng.

Các giám định viên sẽ xác định tính chất, nguyên nhân, mức độ và tổn thất của hàng hóa để làm cơ sở cho việc đền bù thiệt hại. 

Theo quy định hợp đồng bảo hiểm giữa bên công ty bảo hiểm và khách hàng, việc giám định hàng hóa thường được thực hiện khi hàng hóa bị hư hỏng, đổ vỡ, thiếu hỏng, giảm phẩm chất… ở cảng đến hoặc cảng dọc đường khi người được bảo hiểm yêu cầu. Với những trường hợp thiếu hụt hàng hóa, việc giám định hàng hóa cần có các chứng từ chứng minh được tổn thất này cho công ty bảo hiểm.

2/ Mục đích của việc giám định

Mục đích của việc giám định hàng hóa chủ yếu là làm cơ sở để bồi thường tổn thất của hàng hóa. Sau quá trình giám định, giám định viên của công ty bảo hiểm và khách hàng sẽ thống nhất mức độ tổn thất của hàng hóa. Nếu không có sự thống nhất giữa 2 bên, thì phải một giám định viên trung gian trực tiếp giám định mức độ tổn thất đến  khi có sự đồng ý của hai bên.

3/ Các bước giám định hàng hóa

Các bước giám định hàng hóa

Các bước của quá trình giám định hàng hóa:

Bước 1: Nhận yêu cầu giám định

Khi khách hàng đóng bảo hiểm nhận thấy hàng hóa của mình bị tổn thất, thì phải gửi giấy yêu cầu giám định đến công ty bảo hiểm. Trong quá trình này, khách hàng cần phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ có liên quan cần thiế cho công ty bảo hiểm.

Dựa trên các giấy tờ mà khách hàng cung cấp, giám định viên sẽ phân tích, xem xét các tổn thất có nằm trong hợp đồng bảo hiểm hay không và có thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty bảo hiểm không. 

Trường hợp nếu tổn thất mà khách hàng yêu cầu giám định thuộc đền bù của công ty bảo hiểm thì phải trả lời ngay cho khách hàng để khách hàng có biện pháp thích hợp đối với hàng hóa của mình, tránh tổn thất hàng hóa phát sinh. Nếu như tổn thất chưa rõ ràng, thì giám định viên của công ty bảo hiểm sẽ thực hiện các công việc tiếp theo.

Bước 2: Thực hiện giám định

Các giám định viên cần phải có các giấy tờ liên quan đến vụ giám định  gồm:

– Vận tải đơn

– Phiếu đóng gói hàng hóa

– Biên bản hàng hóa hư hỏng dổ vở do tàu gây nên

– Biên bản kết toán nhận hàng với tàu

– Họp đồng mua bán

– Giấy chứng nhận phẩm chất

– Hóa đơn thương mại

– Họp đồng bảo hiểm

– Họp đồng nguyên tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

– Phiếu chi mua bảo hiểm

– Hóa đơn thu phí bảo hiểm

– Thông báo thu phí bảo hiểm

– Thông báo tổn thất mất mát

– Biên bản giám định hiện trường

– Giấy chứng nhận giám định

– Chứng thư giám định về số lượng và tình trạng

– Chứng thư giám định về khối lượng hàng hóa

– Biên bản lấy mẫu hàng hóa

– Phiếu kết quả thử nghiệm

– Bảng tính giá trị hàng bị tổn thất và hư còn thu hồi được và chi phí sản xuất phát sinh

– Kết quả dỡ hàng khỏi container

– Khiếu nại bồi thường tổn thất

– Giấy ủy quyền

Dựa trên các giấy tờ, các giảm định viên sẽ xác định số lượng, tình trạng thiệt hại của hàng hóa. Trong quá trình cần phải lập biên bản mô tả, chụp ảnh, ghi hình các đặc điểm của hàng hóa. Từ đó, các giám định viên sẽ đưa ra mức tổn thất của hàng hóa để ước tính chi phí phải chi trả cho hàng hóa.

Bước 3: Lập biên bản giám định và lập hồ sơ giám định

Lập biên bản và hồ sơ giám định

Xong quá trình giám định hàng hóa, các giám định viên cần có biên bản khách hàng và bên bảo hiểm  có cơ sở pháp lý phân bổ trách nhiệm, khách hàng có cơ sở để khiếu nại giải quyết bồi thường. Nội dung của biên bản phải có:

– Mức độ tổn thất của hàng hóa

– Tình trạng sắp xếp chèn lót thiết bị của tàu

– Số lượng hàng hóa bị tổn thất

– Tình trạng tổn thất của bao bì

– Chữ ký của các bên liên quan đến việc giám định.

Bước 4: Ban hành kết quả giám định

Gửi báo cáo kết quả giám định cho khách hàng.

Bước 5: Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giám định, lưu hồ sơ giám định.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Công ty TNHH Cai Mep Global Logistics về giám định hàng hóa. Hi vọng bài chia sẻ của chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ của chúng tôi.