FAQ

FAQ

2. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, doanh nghiệp của chúng tôi muốn đăng ký chuyển thẳng container hàng nhập từ tàu sang bãi kiểm hóa tại Cát Lái. Vậy Doanh nghiệp cần phải liên hệ với bộ phận nào ?

3. Khi làm thủ tục tại Cát Lái, chúng tôi đã làm mất phiếu Xuất nhập bãi… Chúng tôi phải liên hệ với bộ phận nào để xin cấp lại và trong quá trình xin cấp lại phiếu này Cảng có biện pháp nào để đảm bảo hàng hóa của doanh nghiệp?

4. Doanh nghiệp muốn đón thẳng container hàng nhập từ tàu về kho CFS tại cảng Cát Lái cần làm những thủ tục nào?

5. Khi ra hóa đơn tại Cát Lái, địa chỉ công ty trên hóa đơn bị sai. Doanh nghiệp muốn điều chỉnh hóa đơn phải liên hệ với bộ phận nào?

6. Khi tôi gửi công văn xin miễn giảm phí lưu bãi thì mất bao lâu sẽ có kết quả?

7. Doanh nghiệp của tôi thường xuyên có nhiều lô hàng nhập về cảng Cát Lái với số lượng lớn & do đặc thù về hàng hóa nên chứng từ của chúng tôi thường về chậm và phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất bộ hồ sơ nên doanh nghiệp thường bị phát sinh phí lưu bãi. Xin hỏi trong trường hợp này chúng tôi cần phải làm gì để xin được miễn giảm phí lưu bãi?

8. Thời gian cảng Cát lái bắt đầu tiếp nhận những lô hàng xuất được hạ về là bao nhiêu ngày trước ngày tàu cập?

9. Phí lũy tiến là gì ? trường hợp nào khách hàng phải đóng phí lũy tiến khi đóng tiền nâng/hạ tại Cảng ?

10. Khách hàng sẽ liên hệ với ai, ở đâu khi có những vấn đề cần được hỗ trợ hoặc có sự việc cần phản ánh khi đến giao nhận hàng tại Cảng Cát lái ?

11. Khi khai báo Packing list để hạ cont hàng xuất khẩu, khách hàng cần đặc biệt lưu ý những vấn đề gì ?

12. Khách hàng cần làm những thủ tục Hải quan gì khi đến lấy hàng nhập tại Cảng ?

13. Khách hàng đến nhận container hàng nhập giao nguyên cont tại Cảng cần làm gì khi phát hiện cont bị mất seal/ sai seal khi xe đang còn ở trong Cảng ?

14. Quy trình đăng ký thăm quan các cơ sở của TCT TCSG như thế nào?

15. Làm sao để kiểm tra thông tin container LCL về kho CFS Tân Cảng & Cát Lái hoặc hàng LCL đã vào kho CFS Tân Cảng & Cát Lái hay chưa?

16. Có những Hãng tàu, Đại lý Forwarder nào đang sử dụng qua dịch vụ của Tân Cảng? Muốn đăng ký biểu tượng logo của công ty là đại lý tại Việt Nam lên Website của Tân Cảng thì làm như thế nào?

17. Muốn tìm hiểu thông tin chính sách các cơ sở của Tân Cảng cần làm gì?

18. Khi liên hệ với kênh hỗ trợ trực tuyến, khách hàng có được những tiện tích gì?